Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2012

Jag har nu en gång för mycket fått höra ”ni kan väl jaga som indianerna, dom jagar bara vad dom äter och tar inte mer än vad naturen klarar” i olika versioner men med samma innebörd. Detta är en inte en korrekt bild av hur indianerna lever och jagar, inte heller vad som styr deras val av byte utan en romantiserad fantasi.

 

Det som styr indianernas bytesval är deras behov, stor del av det indianerna jagar är köttdjur just eftersom behovet av att äta är större än de övriga behov, övriga behov är att försvara boskap, speciellt jakten på prärievargar är stor i just detta syfte. Det kan också handla om att få fram material till religiösa riter.  Ett exempel är Arapahostamen som jagar vithövdad havsörn (Haliaeetus leucocephalus) till religiösa riter men också vargar och björnar är vanligt att dom dödas för religiösa riter där skinnen används. Apacherna hade som ett mandomsprov att döda en varg, björn, puma eller annat stort farligt rovdjur, alltså döda farliga djur för att bevisa sin manlighet, något dagens jägare i Sverige ofta blir anklagade för att ha som motiv för att jaga stora djur.

 

Pawneestammens krigare använde även vargskinn som camouflage då dom jagade eller utförde spaningsuppdrag, Nez Perces krigare smyckade sina näsor med vargtänder, Chyenneschamaner  trodde att en bit vargskinn på pilar kunde användas för att lättare få djur att gå i fällor, exemplen där vargar och andra djur dödats för att deras kroppsdelar ska användas i olika syften är många bland indianerna.

 

Jag har alltså inget emot varken vargar eller andra rovdjur, inte heller indianer. Däremot avskyr jag romantiserande av såväl indianer och vargar som andra ting, man ska försöka se saker för vad dom är och inget annat.

 

En del kommer också med att vi borde använda indianernas jaktmetoder, samma personer skriker dock högt då jag säger att vi borde använda snaror för skyddsjakt av oskygga vargar. Snaror är dock ett gammalt indianskt jaktredskap. Det är också många jägare idag som provar lockjakt vilket är en jakt som också den skapades av indianerna så vi använder oss mycket av indianernas jaktmetoder och många jägare vill gärna använda mera av indianernas jaktmetoder men många gånger står lagen i vägen.

Read Full Post »