Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2013

Konformitet hittar vi överallt i samhället både nu och förr, detta har sannorlikt sin grund i att vi är sociala varelser som är beroende av varandra, eftersom vi är beroende av att tillhöra en grupp för att överleva så är det också naturligt att vi undviker sådant som gör att gruppen kan vända sig mot oss och därmed hota våran överlevnad.

Istället för att förklara konformitet så letade jag upp en internetsida som jag tycker gav en bra förklaring av vad jag avser då jag använder ordet

”Likformighet inom en grupp, överensstämmelse mellan medlemmarna i fråga om uppfattningar, åsikter, attityder och intressen.” (psykologiguiden)

Hela gnistan till denna text kom då jag satt med en skoluppgift, vi skulle genom att skriva en text om konformitet visa att vi behärskar konsten att göra källhänvisningar, jag gjorde som jag brukar och satte mig ner för att gå igenom det material vi fått, då jag läst klart så var det dags för att börja skriva själva texten. Då jag slår mig ner och ska skriva infinner sig en ogenomtränglig skrivkramp, den står där som en sköld mellan min hjärna och dom ord som ska upp dit och forma meningar. Eftersom jag sällan drabbas av skrivkramp så har jag ingen aning om hur jag ska hantera den utan dom få gånger det sker sitter jag och känner hur frustrationen bara växer och växer vilket såklart bara gör skrivkrampen ännu värre. Min lektion gick då ut på att läsa om konformitet i hopp om att jag skulle inspireras till något och jag snubblade över ett blogginlägg på mindspark som handlade om konformitetens betydelse vid extremism.

Vad som fångar mitt intresse i blogginlägget är följande mening.

”Bartlett berättar om betydelsen av konspirationsteorier för att radikalisera extremister. Att anse sig utsatt för en konspiration kan ”knuffa instabila individer i en alltmer våldsam riktning.”

Denna mening satte sig fast i min hjärna och började gro, men det först efter lektionen då jag var påväg för att hämta upp hunden som den började blomma och tankarna började snurra igen. Jag känner igen precis det där med konspirationsteorier som gör att folk börjar tänka i alltmer radikala och ibland också våldsamma banor från dom extremister som finns inom vargdebatten. På båda sidor hittar man konspirationsteorier som går ut på att staten och motståndarsidan arbetar tillsamans mot gruppen och på båda sidor kan man se hur folk börjar tänka i allt mer extreama banor och bli djupare insnöade i sin övertygelse om att allt är en konspiration riktad gentemot dom själva.

Någonstans har det börjat kring en gemensam åsikt, t ex att man inte gillar varg eller att man gillar vargen, om man inte gillar den kanske man heller inte vill ha den i Sverige och gillar man den vill man ha den här.

På antivargsidan kan man se konspirationsteorin om projekt varg, ett projekt som naturorganisationer och myndigheter ska ha hållt i på 60-70 talet då vargen återkom till Sverige och i korthet går teorin ut på att vargen är olagligt inplanterad i landet av ett antal personer som under den tiden satt på maktpositioner inom diverse föreningar och myndigheter. Som bevis för man fram olika rapporter, flygfotografier där hägn ska synas och vittnen som säger sig ha sett vargar släppas ut i det vilda.

Kring denna teori samlas man och skapar tanken att vargen är hitförd av motståndarsidan och föder på så vis åsikten att den är något onaturligt i den svenska faunan därför är det också helt rättfärdigat att vilja utrota den liksom man vill med minken och mårdhunden som även dom är inplanterade av människor och inte hör hemma i våran fauna. Man tar rollen av den förtryckta kämpen eftersom statliga myndigheter är inblandade så litar man inte på myndigheter och forskare som är knutna till staten utan man försöker föra ut ”sanningen” och då folk får veta sanningen ska dom vakna upp och då tillräckligt många vaknat måste staten ställa dom enskilda tjänstemän som varit inblandade till svars och självklart utrota vargen.

Men om nu inte tillräckligt många vaknar tillräckligt fort då? Om det svenska folket är så grundlurat av personerna bakom projekt varg vad gör man då? Det är här man börjar bli mer extrem i sitt tänkande, man har en idé om en konspiration som återfört vargen till Sverige och som nu arbetar för att den ska få vara kvar, desperat ser man hur folket fortsätter att blunda för sanningen medan vargstammen växer sig allt större och chansen att utrota vargen och göra sig kvitt det man ser som ett skadedjur håller på att försvinna för att personerna bakom projekt varg så skickligt har manipulerat det svenska folket. Dom som sitter bakom projekt varg och som även hjälper till med att dölja detta projekt är självfallet dom som vill ha varg i landet och på så vis får gruppen en tydlig fiende att samla sig mot. Dom personer som i det minsta avviker från dom mer extrema uppfattningarna blir antingen utfrysta eller övertygas om att dom är lurade av motståndarna som naturligtvis är väldigt skickliga på att manipulera folk så att man lurats av dessa är inget att skämmas för, tvärtom är det något normalt som alla har utsatts för och det är endast den lilla grupp som nu ser sanningen som är klarsynta och intelligenta nog för att se igenom lögnerna.

På motståndarsidan, alltså bland dom mera extrema personer som vill ha varg i Sverige, kosta vad det kosta vill samarbetar staten självklart med varghatarna som till varje pris vill utrota dessa djur från dom svenska skogarna. Man målar upp en bild av en antivargmaffia där dom mest hängivna varghatarna ingår. Mycket om denna antivargmaffia kommer från Peter anderssons dokumentär vargkriget (SVT 2010) där en grupp anonyma personer berättar om hur man organiserat upp nätverk som arbetar för att illegalt jaga och döda varg. Enligt personerna i vargkriget görs detta genom att man patrullerar områden där vargen finns för att skjuta och förgifta vargar. Vapnen som används ska enligt den person som i filmen kallas ”samordnaren” komma ifrån norska motståndsrörelsen som fanns under andra världskriget.

”Men vart kommer dom här vapnen ifrån” (Peter Andersson, 00:26 min in i vargkriget) ”
”överallt ifrån. Mycket från norska motståndsrörelsen som var under kriget” (Samordnaren 00:31 min in i Vargkriget)

Extremisterna på vargvärnarsidan spinner sedan vidare på tankarna kring denna antivargmaffia och hittar band till svenska jägarförbundet som i sin tur har lyckats korumpera dom svenska myndigheterna. Man har alltså även här en konspiration som består av kriminella ute i skogarna, engagerade människor i svenska jägarförbundet, politiker och tjänstemän på statliga verk. Man skapar en känsla av att vara förtryckt utav staten som korumperats av motståndarsidan och på så vis också en känsla av att man själv måste agera innan vargen ännu en gång utrotats från dom svenska skogarna.

Man skapar grupper som ska arbeta för att motverka denna tjuvjakt, man ska alltså jaga och avslöja denna antivargmaffia och spränga den för att rädda vargen från undergång. I sin kamp mot varghatarna blir man mer och mer frustrerad då dom korumperade myndigheterna tar beslut på beslut om licensjakter, urvalsjakter och skyddsjakter, man menar att alla dessa bara är en ursäkt för att få döda så mycket varg som möjligt tills hela stammen tillslut kollapsar och vargen utrotas. Man får heller inte tag i antivargmaffian utan dom lyckas alltid ligga steget före och kommer alltid undan vilket ökar frustrationen då allt det arbete man lägger ner inte ger resultat.

Här ser man också ett fenomen som delas med antivarg extremisterna nämligen att man är antingen med oss eller med dom, antingen så hatar man vargen och vill ha den utrotad eller så älskar man den och vill till varje pris ha den i våra svenska skogar. Om man inte tillhör oss, dvs vargvärnarextremisterna så blir man utfryst och illa bemött av gruppen som vill göra klart för en att antingen rättar man sig i ledet eller så tillhör man inte gruppen och är således en av motståndarna. Detta gäller för båda sidor eftersom båda sidor är extremister och uppför sig således som extremister. Är man en i gruppen ifrågasätter man heller inte de fakta som den egna gruppen framför oavsett om man ser att det är fel eller inte, då jag upptäckte detta kom jag å tänka på experimentet som Salomon Asch genomförde där han lät en grupp titta på en linje och sedan svara på vilken av tre andra linjer som var lika lång.
I gruppen så var alla utom en instruerade att svara fel, den som inte fått några instruktioner hade fått informationen att det hela handlade om ett perceptionstest vilket det alltså inte gjorde utan det man ville se var om testpersonen stod på sig och svarade rätt eller om den följde gruppen som svarade uppenbart fel, det visade sig att dom flesta följde gruppen trots att dom visste att deras svar var felaktigt. Senare gjordes en ändring i experimentet där man lade till en person som svarade rätt och på så vis gav försökspersonen ett stöd det visade sig då att försökspersonen i högre grad stod på sig och svarade det den själv ansåg korrekt.

Jag såg för några dagar sedan ett gyllene tillfälle i en grupp på Facebook att testa denna teori. Det fanns en person som publicerade bilder och påståenden som jag anser att man med lätthet bör kunna genomskåda, genom att jag talat privat med personer i gruppen visste jag också att en del gjort just det men av någon anledning avstått från att svara på personens inlägg i gruppen utan dom enda som svarade var dom som höll med personen ifråga i hans påståenden. Jag gick in och satte mig mot personen, jag gav också en förklaring till min ståndpunkt och varför jag ansåg att det personen påstod inte stämde, till en början kom personer in och försvarade den person som lagt in bilden men efter ett tag kom en del och slöt upp bakom mig, man gick alltså emot en person som av den stora majoriteten anses som trovärdig och i ganska stor omfattning oantastlig så fort man fick stöd och därmed gick man alltså mot gruppen.
Källor
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=konformitet 2013-04-10

http://www.mindspark.se/blog/?p=1004 2013-04-10

http://www.vargmysteriet.se/ (om Projekt varg) 2013-04-10

http://www.vargfakta.se/wp-content/uploads/2011/08/rapport-fran-projekt-varg_snf-juni1976.pdf (Rapport från Projekt varg) 2013-04-10

http://www.youtube.com/watch?v=crwgBHzvZHY (första delen av vargkriget av Peter Andersson, sänd i SVT 2010)

http://www.psykologifabriken.se/alskade-nej-sagare-sa-hjalper-de-dig-att-fatta-battre-beslut/ (om Solomon Aschs

Read Full Post »